หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ
ปลดล็อคพลังงานขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม-พลังงาน และเศรษฐกิจชุมชน
28-07-2016 Views: 4241
ปลดล็อคพลังงานขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม-พลังงาน และเศรษฐกิจชุมชน ขอชื่นชมกับการที่ คสช. ใช้ มาตรา 44 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตลอดมา และเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้มีการประกาศใช้ ม.44 ช่วยปลดล็อคผังเมือง เพื่อให้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังงานขยะ และพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์สามารถเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ยังปลดล็อคพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ทันการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้น ซึ่งหากรอให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบบราชการปกติ อย่างที่บางฝ่ายอยากให้เป็นแล้วละก็ ต้องยอมรับว่า “กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้” สำหรับพลังงานจากขยะ ซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ นั้น ก็ได้อานิสงส์จากการปลดล็อคผังเมืองให้เดินหน้าไปได้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากพลังงานขยะนั้นถูกพอกไปด้วยกฎระเบียบของรัฐหลายชั้น และนับวันก็ยิ่งมีหน่วยงานรัฐเข้ามาสนใจเขียนกฎระเบียบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับปัญหาเร่งด่วนที่ต้องปลดล็อคในวันนี้...พรุ่งนี้ และเดี๋ยวนี้...ก็คือ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (PPP) ซึ่ง สคร. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) เป็นเจ้าภาพ พลังงานขยะมีขั้นตอนมากกว่าพลังงานทดแทนอื่น ๆ กล่าวคือ ต้องมีสัญญาการจัดการขยะระยะยาวจากท้องถิ่นมาก่อน แล้วจึงจะสามารถนำสัญญาไปขออนุญาตก่อสร้าง และใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้ครบถ้วนแล้ว ยังต้องใช้เวลากว่า 2 ปี 6 เดือน ในการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้า หากคำนวณดูแล้วกว่าจะขายไฟได้คงประมาณ ปี 2563-2564 แต่มติ กพช. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 กำหนดให้การขายไฟฟ้าสำหรับ FiT ต้องให้ทันใน ปี 2561 และนี่คือสาเหตุว่า ทำไมพลังงานขยะจึงไม่คืบหน้า หากหน่วยงานราชการใดเห็นว่าขั้นตอนที่ประมาณการมานี้ยาวเกินไป ก็สามารถจัดทำคู่มือการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อช่วยย่นระยะเวลา กะเทาะเปลือก พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ด้วยเหตุผลนานาประการของผู้ยกร่าง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ โดยมีเจตนาลึก ๆ เพื่อป้องกันภาคเอกชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันเอาเปรียบภาครัฐ แต่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปหลากหลายความคิด บ้างก็คิดว่าเป็นการดึงอำนาจกลับคืนสู่ส่วนกลาง เนื่องจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เน้นที่การกระจายอำนาจ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม วันนี้ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีคณะกรรมการ PPP (Public Private Partnership) ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน ทันทีที่ประกาศ พ.ร.บ.เมื่อต้น ปี 2556 โครงการก็ถูกจัดเข้าข่ายการร่วมทุนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และมีผลให้พลังงานขยะล้มไม่ลุก จวบจนปัจจุบันถึงแม้ พ.ร.บ.จะแยกโครงการขนาดเล็กออกด้วยมูลค่าการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยให้ทางกระทรวงการคลังประกาศกฎหมายลูก เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติให้แล้วก็ตาม แต่ปรากฏว่า ประกาศของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นั้น กลับ Cloning พ.ร.บ.ฉบับแม่เกือบ 100% เปลี่ยนเฉพาะอำนาจอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อ ค.ร.ม.มีมติให้กระทรวงมหาดไทยดูแลพลังงานขยะ ความทุกข์จึงตามมาที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปกติรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมักจะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว แต่ประกาศของกระทรวงการคลังคลุมเครือ ยากต่อการตีความว่ามอบอำนาจได้หรือไม่ ทำให้วันนี้พลังงานจากขยะแท้งตั้งแต่ตั้งท้อง นักลงทุนไม่สนใจ ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ ทำไมพลังงานขยะต้องเข้าข่าย พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ขอสรุปเนื้อหาแบบสามัญชนเข้าใจง่าย ๆ ใน พ.ร.บ.ร่วมทุน (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้) โดยย่อดังนี้ โครงการเข้าข่ายตาม พ.ร.บ.ประกอบด้วยเหตุผลสำคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้ 1. การให้เอกชนเข้าลงทุนทำในสิ่งที่ภาครัฐต้องทำโดยปกติอยู่แล้ว ตามความรับผิดชอบ เช่น การจัดการขยะ ฯลฯ 2. การเช่าหรือใช้ทรัพย์สินของรัฐ เช่น โครงการโซล่าร์ราชการและสหกรณ์ รวมทั้งพลังงานขยะที่ใช้พื้นที่ของรัฐ 3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของชาติ (สายลม แสงแดด เป็นทรัพย์สินของชาติตาม BOI กำหนด) ดังนั้นท่านอาจเคยได้ยิน ได้ฟังคำว่า “ขยะเป็นทรัพย์สินของชาติ” ต่อมามีการเปลี่ยนแนวทางชี้แจงใหม่ว่า การจัดการขยะเป็นภารกิจที่รัฐต้องทำตามกฎหมายอยู่แล้ว เมื่อยกภารกิจนี้ให้ภาคเอกชนไปทำแทนจึงเข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ถึงแม้เอกชนจะมีการลงทุน 100% ก็ตาม แต่ก็มีการตีความไปต่าง ๆ นานาว่ารัฐไม่เคยผลิตขยะเป็นพลังงาน จึงไม่น่าเป็นกิจการ คราวนี้ท่านพอจะเข้าใจ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 บ้างแล้วใช่ไหม จริง ๆ แล้ว พ.ร.บ.นี้ใช้กับทุกกระทรวงและทุกโครงการ ไม่ได้เจาะจงที่พลังงานทดแทน แต่เมื่อพลังงานทดแทนได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐ เพื่อหวังจะให้กระตุ้นเศรษฐกิจในยามที่เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัว จึงตกเป็นเป้าหมายของ พ.ร.บ.นี้ แต่วันนี้ PPP หรือ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ กลายเป็นหนึ่งในกฎระเบียบที่ชะลอเศรษฐกิจไทย หากปลดล็อค PPP เพื่อเปิดทางให้พลังงานขยะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเป็นวาระแห่งชาติ สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ ม.44 เพียงแต่ กระทรวงการคลัง ประกาศเพิ่มเติมปลดล็อคประกาศ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เพียงเท่านี้ “ขยะเจ้าปัญหาก็จะกลายเป็นพลังงานอันมีค่าทันที” เรียบเรียงบทความโดยCopyright: www.energysavingmedia.comCategories: บทความ
Page: 1 2 3 4 5

“มนูญ” ชี้ พลังงานทดแทน จะเป็น New Normal
“มนูญ” ชี้ พลังงานทดแทน จะเป็น New Normal
พลังงานฉีด 6.6 หมื่นล้าน  ฝ่าวิกฤติโควิด เร่งลงทุนกระตุ้นศก.
พลังงานฉีด 6.6 หมื่นล้าน ฝ่าวิกฤติโควิด เร่งลงทุนกระตุ้นศก.
เอกชนวอนรัฐปรับผังเมืองเอื้อ’บีซีจี-โรงไฟฟ้าชุมชน’เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
เอกชนวอนรัฐปรับผังเมืองเอื้อ’บีซีจี-โรงไฟฟ้าชุมชน’เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ
โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ
เล็งเสนอปรับแผนพีดีพี ใหม่อีกรอบ พร้อมแก้ปัญหาสำรองไฟฟ้าล้นระบบ จากผลพวงโควิด-19
เล็งเสนอปรับแผนพีดีพี ใหม่อีกรอบ พร้อมแก้ปัญหาสำรองไฟฟ้าล้นระบบ จากผลพวงโควิด-19
"พลังงาน" เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 17เม.ย.นี้
"พลังงาน" เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 17เม.ย.นี้
กพช. ไฟเขียว 4 แผนหลักด้านพลังงาน
กพช. ไฟเขียว 4 แผนหลักด้านพลังงาน
เอกชน100 รายแห่ชิง ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’เปิดรับซื้อเม.ย.
เอกชน100 รายแห่ชิง ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’เปิดรับซื้อเม.ย.
กกพ.เร่งศึกษา Sandbox  พลิกโฉมซื้อขายไฟฟ้า
กกพ.เร่งศึกษา Sandbox พลิกโฉมซื้อขายไฟฟ้า
บอร์ดอีอีซี ไฟเขียวกฟภ. ผุดโซลาร์ฟาร์ม 500 MW
บอร์ดอีอีซี ไฟเขียวกฟภ. ผุดโซลาร์ฟาร์ม 500 MW
"สนธิรัตน์" ชู 4 ทางรอดประเทศไทย สู้การเปลี่ยนแปลง
"สนธิรัตน์" ชู 4 ทางรอดประเทศไทย สู้การเปลี่ยนแปลง
กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนเต็มกำลัง
กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนเต็มกำลัง
กบง. ผ่านร่าง 4 แผนหลักด้านพลังงาน
กบง. ผ่านร่าง 4 แผนหลักด้านพลังงาน
พีดีพีใหม่ แจ้งเกิด โรงไฟฟ้าชุมชน 1.93 พันMW
พีดีพีใหม่ แจ้งเกิด โรงไฟฟ้าชุมชน 1.93 พันMW
เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’

Page: 1 2 3 4 5
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2021 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services