ถือเป็นโครงการเรือธงในปี 2563 ที่กระทรวงพลังงานภายใต้การนำของ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เตรียมแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนทั่วประเทศรวม 700 เมกะวัตต์ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ล่าสุดปลายเดือนม.ค. จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการยื่นขอตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนคลอดออกมา

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ระบุ เป้าหมายปี 2563 จะสามารถก่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนได้ 250 แห่งทั่วประเทศ หรือลงทุนแห่งละ 250-300 ล้านบาท/แห่ง คาดว่าจะมีเม็ดเงินจากการลงทุนก่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนทั้งหมดรวมกันสูงถึง 7-7.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งในครึ่งปีแรกจะนำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนที่เป็นโครงการควิกวิน หรือโรงไฟฟ้าชุมชนที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้ขายไฟฟ้า หรือกำลังจะเสร็จได้ก่อน

ทั้งนี้ หากโรงไฟฟ้าชุมชนเกิดได้ตามเป้าหมาย 250 แห่งภายในปีนี้ทั่วประเทศ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากมากกว่าปีละแสนล้านบาท จากการขายวัตถุดิบเข้ามาผลิตโรงไฟฟ้าชุมชน เช่น หญ้าเนเปียร์ ไผ่ ไม้โตเร็ว และยังเป็นการช่วยลดการปลูกพืชที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้หันมาปลูกพืชเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าชุมชน

นอกจากนี้ ชุมชนจะได้แบ่งส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้า เพราะเงื่อนไขขอการก่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนจะต้องมีชุมชนเข้าไปถึงหุ้นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 10% และยังซื้อไฟฟ้าได้ถูกลง ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุน และเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้น้อย หรือพ้นกับดักความยากจน

ด้านเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล ระบุ บริษัทฯจะเข้าร่วมยื่นขอจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกับกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นพื้นที่มีศักยภาพ เพราะมีวัตถุดิบ เช่น หญ้าเนเปียร์ เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า คาดใช้งบประมาณลงทุนทั้งหมด 500 ล้านบาท ผลิตไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ หรือลงทุนเมกะวัตต์ละ 100 ล้านบาท ซึ่งจะมีชุมชนมาเข้าร่วมถือหุ้นในโรงไฟฟ้าชุมชนตามเงื่อนไขของกระทรวงพลังงาน

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่บริษัทฯยื่นขอจัดตั้งจะอยู่ในช่วงระยะควิกวิน ดังนั้นภายในครึ่งปีแรก 2563 จะได้เห็นโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่องนี้เกิดขึ้นได้สำเร็จ

ที่มา... https://www.nationtv.tv/main/content/378757526/