หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ

"สนธิรัตน์" ชู 4 ทางรอดประเทศไทย สู้การเปลี่ยนแปลง
06-03-2020 Views: 1225
ในโอกาสครบรอบ 40 ปี หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จัดงานดินเนอร์ทอล์ค ในวาระก้าวสู่ปีที่ 40 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เอ 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเกียรติจากบริษัท องค์กร หน่วยงาน เข้าร่วมงานและแสดงความยินดีจำนวนมาก  


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติร่วมงานและปาฐกถาพิเศษในงานในหัวข้อ “ไทยแลนด์ฟอร์เวิร์ด : ไทยกับการเปลี่ยนโลกยุคใหม่” ตอนหนึ่งว่า ต้องยอมรับว่าฐานเศรษฐกิจเป็นสื่อหลัก ไม่ง่ายที่สื่อจะยืนหยัดจนกระทั่งอายุขึ้นปีที่ 40 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รุนแรงและรวดเร็ว ไม่ง่ายเลยที่จะปรับตัวไปข้างหน้า ดังนั้นวันนี้จะมาชวนไปข้างหน้ากับประเทศไทย ที่กำลังจะต้องเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลง

“การเปลี่ยนแปลงปฏิเสธได้ยาก แต่มันไปด้วยความรวดเร็วที่รุนแรงอย่างยิ่ง สมัยก่อนมากกว่า 20 ปี เราจะติดคำว่าโกเบิลไลเซชั่น เพราะตอนนั้นบอกว่าโลกไม่มีพรหมแดน เปลี่ยนการทำธุรกิจการค้าการลงทุน เปลี่ยนวิถีชีวิต ต่อมามีคำว่าดิสรับชั่น ที่เริ่มจากด้านเทคโนโลยี กระทบทุกภาคที่เกี่ยวข้อง ยากในการปฏิเสธการเผชิญ”นายสนธิรัตน์ กล่าว 

จากนั้นนายสนธิรัตน์ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก และระบุว่า วันนี้ตั้งใจนำ 4 เรื่องที่มาชี้ ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ ทำอย่างไรให้ประเทศไทยทันกับเปลี่ยนแปลง

1. Breakthrough Technologies ได้แก่ 5G ที่ทำให้เท่าทันกับต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของโลก การทำธุรกิจเชิงนวัตกรรม ที่ต้องใช้ 5G ในการขับเคลื่อน เราต้องยกระดับหัวใจของประเทศคือเกษตรกรรม ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนจุดแข็งให้ทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเอสเอ็มอี บริการ เพราะคือเครื่องยนต์ในการนำพาประเทศ เพราะเป็นโครงสร้างใหญ่ของเศรษฐกิจ หากเชื่อมโยงกันได้จะเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งรัฐบาลต้องสนับสนุนให้แข่งในการแข่งขันได้ เพราะจะนำไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างสังคม 

“ยกตัวอย่างกระทรวงพลังงานก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้ ที่จะเกิดการค้าขายพลังงานกันเอง ผลิตพลังงานใช้เอง เปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการใช้ ที่เกิดขึ้น เช่น ในอดีตไฟฟ้าคนขายไฟที่เป็นรัฐเท่านั้น แต่อนาคตการผลิตไม่ผูกคนตัวใหญ่เท่านั้น แต่คนตัวเล็กก็จะมีโอกาส เช่น พลังงานครัวเรือน โซลาร์ลูปท็อป ต้นทุนของการผลิตจะถูกลงมากๆ ดังนั้นการไฟฟ้าใหญ่เองก็ต้องปรับตัว ถ้ามีการขายไฟกันเองตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมาก” 

2. Ahead of Time การปรับตัวด้านการค้า การลงทุน จะต้องเหนือการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ต้องไปให้เร็วทันการเปลี่ยนแปลง เพราะทำให้การแข่งขันสูงมาก การค้าแบบเดิมที่ทำกันมาจะแข่งขันยาก ซึ่งประเทศไทยต้องฉวยโอกาสในการเปลี่ยนแปลง  เพราะประเทศไทยโชคดีที่เป็นคอนเนคติวิตี้ใหญ่ของอาเซียนที่เป็นนิวเช้นของหลายประเทศ“จึงต้องใช้โอกาสในการเป็นเซ็นเตอร์ออฟอาเซียน เชื่อมโยงการเดินหน้าของประเทศ รวมทั้งเรื่องเบรกซิต ก็เป็นอีกโอกาสที่ประเทศไทยต้องฉกฉวยเพราะเป็นการเปลี่ยนครั้งสำคัญของคลาดอันดับต้นๆ รวมทั้งตลาดใหม่อย่างอินเดียในการเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่สำคัญ และรัสเซียที่เรายังใช้โอกาสในการทำการค้าการลงทุนได้ไม่มากเท่าที่ควร รวมทั้งบราซิล ส่วนจีนก็สำคัญที่ต้องให้ความสัญกับการเปลี่ยนแปลง”

3. Be on the right Track อยู่บนความเข้มแข็งของเราได้อย่างไร เพราะประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องของการแข่งขันที่ดี แต่ทำอย่างไรจะให้เชื่อมโยงกับจุดแข็งของประเทศ ทั้งท่องเที่ยว เกษตรและอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งรัฐบาลและเอกชนต้องแชร์จุดแข็งของประเทศในการยกระดับการแข่งขันให้ได้

“เช่นไบโอดีเซล ในธุรกิจปาล์มน้ำมันเราผลิต 5% ของโลกแต่เลี้ยงปากท้องของเกษตรกรไทยจำนวนมาก ทำอย่างไรจะแปลภาคเกษตรไปเป็นวัตถุดับของอุตสาหกรรมพลังงาน เมื่อไรที่หยิบมาเป็นพืชพลังงานมาต่อยอด ที่จะช่วยแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันสำเร็จ และจะทำให้สินค้าเกษตรหนึ่งใน 5 ของโลกแข่งขันได้”
และ 4. Toward  Sustainability เป็นกรอบใหญ่ของการขับเคลื่อนประเทศ ที่เรียกว่า SDG เป็นกรอบที่ยากจะปฏิเสธ ถ้าเราขัดแย้งกับแนวทางนี้ในหลายธุรกิจจะไปได้ยากในการได้รับการยอมรับจากผู้ค้า ดังนั้นเรื่อง SDG ไทยต้องปรับตัว 


นายสนธิรัตน์ กล่าวตอนท้ายว่า หัวใจสุดท้ายไม่ว่าประเทศไทยจะฟอร์เวิร์ดอย่างไร แต่สิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้คือทำอย่างไรให้เศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการเคลื่อนประเทศข้างหน้า เพราะเศรษฐกิจในประเทศเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องไม่ทิ้งให้เศรษฐกิจฐานรากอ่อนแอ 

“อาจจะมีมาตรการไทยแลนด์ฟอร์เวิร์ดอุ้มประเทศไทยไปข้างหนได้ เพราะวิกฤตจำนวนมากลงสู่ฐานราก ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน นโยบายที่จะอุ้มฐานรากคือหัวใจใหญ่ เศรษฐกิจฐานรากคือหัวใจสำคัญในการภาวะแบบนี้ ต้องช่วยกันในการขับเคลื่อน”

ที่มา... https://www.thansettakij.com/content/business/423287?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral&fbclid=IwAR2oKwioztovU3mUeQ2z-ZPtQ7ljOr4MAja6vRXdyPh2KDj9dmkg7KQ4T-QCategories: บทความ
Page: 1 2 3 4 5

“มนูญ” ชี้ พลังงานทดแทน จะเป็น New Normal
“มนูญ” ชี้ พลังงานทดแทน จะเป็น New Normal
พลังงานฉีด 6.6 หมื่นล้าน  ฝ่าวิกฤติโควิด เร่งลงทุนกระตุ้นศก.
พลังงานฉีด 6.6 หมื่นล้าน ฝ่าวิกฤติโควิด เร่งลงทุนกระตุ้นศก.
เอกชนวอนรัฐปรับผังเมืองเอื้อ’บีซีจี-โรงไฟฟ้าชุมชน’เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
เอกชนวอนรัฐปรับผังเมืองเอื้อ’บีซีจี-โรงไฟฟ้าชุมชน’เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ
โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ
เล็งเสนอปรับแผนพีดีพี ใหม่อีกรอบ พร้อมแก้ปัญหาสำรองไฟฟ้าล้นระบบ จากผลพวงโควิด-19
เล็งเสนอปรับแผนพีดีพี ใหม่อีกรอบ พร้อมแก้ปัญหาสำรองไฟฟ้าล้นระบบ จากผลพวงโควิด-19
"พลังงาน" เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 17เม.ย.นี้
"พลังงาน" เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 17เม.ย.นี้
กพช. ไฟเขียว 4 แผนหลักด้านพลังงาน
กพช. ไฟเขียว 4 แผนหลักด้านพลังงาน
เอกชน100 รายแห่ชิง ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’เปิดรับซื้อเม.ย.
เอกชน100 รายแห่ชิง ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’เปิดรับซื้อเม.ย.
กกพ.เร่งศึกษา Sandbox  พลิกโฉมซื้อขายไฟฟ้า
กกพ.เร่งศึกษา Sandbox พลิกโฉมซื้อขายไฟฟ้า
บอร์ดอีอีซี ไฟเขียวกฟภ. ผุดโซลาร์ฟาร์ม 500 MW
บอร์ดอีอีซี ไฟเขียวกฟภ. ผุดโซลาร์ฟาร์ม 500 MW
"สนธิรัตน์" ชู 4 ทางรอดประเทศไทย สู้การเปลี่ยนแปลง
"สนธิรัตน์" ชู 4 ทางรอดประเทศไทย สู้การเปลี่ยนแปลง
กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนเต็มกำลัง
กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนเต็มกำลัง
กบง. ผ่านร่าง 4 แผนหลักด้านพลังงาน
กบง. ผ่านร่าง 4 แผนหลักด้านพลังงาน
พีดีพีใหม่ แจ้งเกิด โรงไฟฟ้าชุมชน 1.93 พันMW
พีดีพีใหม่ แจ้งเกิด โรงไฟฟ้าชุมชน 1.93 พันMW
เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’

Page: 1 2 3 4 5
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2021 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services