หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ

ตอนที่ 1 ทำความรู้จักสินเชื่อพลังงาน
16-02-2013 Views: 6976

ตอนที่ 1 ทำความรู้จักสินเชื่อพลังงานใน พ.ศ. นี้คงต้องยกให้ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงและน่าจับตามองที่สุด ธุรกิจหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและทดแทนที่นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ ประกอบการที่อยู่ในสายพลังงานอยู่แล้ว หรือนักลงทุนต่างชาติ ที่ต่างก็ให้ความสนใจอย่างมาก อย่างที่ได้เห็นข่าวการร่วมทุนก่อสร้างและดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในหน้า หนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นโอกาสของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จะเข้าไปสนับสนุนสินเชื่อเหล่านั้น

เมื่อลองดูถึง ข้อมูลการปล่อยของสินเชื่อธุรกิจพลังงานแล้วนั้น พบว่าใน 1 ปีที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ทำการปล่อยสินเชื่อไปแล้วหลายโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวงเงินระดับร้อยล้านถึงพันล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของ โครงการ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของธนาคารว่าธุรกิจพลังงานนี้เป็นธุรกิจที่มี อนาคตและคุ้มค่าต่อการลงทุน นอกจากนี้ในปี 2555 หลายธนาคารนั้นมีแผนที่จะรุกเข้าไปในธุรกิจพลังงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

โดยในระยะแรกนั้น ทางภาครัฐโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของ กระทรวงพลังงาน ในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา แหล่งพลังงานทดแทน จึงได้จัดตั้ง โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ขึ้นมา ซึ่งเป็นลักษณะของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน รวมทั้งสร้างความมั่นใจ และความคุ้นเคยให้กับสถาบันการเงินที่เสนอตัวเข้าร่วมโครงการในการปล่อยสิน เชื่อในโครงการดังกล่าวในการปล่อยสินเชื่อโดยใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่ โรงงาน อาคารและบริษัทจัดการพลังงาน แล้วกองทุนฯยังต้องการให้เน้นการมีส่วนร่วมในการสมทบเงินจาก สถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้นด้วย

โดยภาครัฐให้ความ ช่วยเหลือด้านเงินลงทุนผ่านทางธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำในระยะแรก จนเมื่อธนาคารเกิดความมั่นใจในโครงการ และมีจัดตั้งวงเงินสำหรับการปล่อยสินเชื่อพลังงานของตัวเอง กระทรวงพลังงานจึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ เป็นการช่วยเหลือทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้ไม่เป็นการแทรกแซงระบบธุรกิจของภาคการเงิน ซึ่งที่ผ่านมามีวงเงินที่สถาบันการเงินประสงค์จะปล่อยสินเชื่อด้านพลังงาน ด้วยเงินของสถาบันการเงินเองรวมประมาณ 60,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ได้มีสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมด 11 ธนาคาร ดังนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ 
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
4. ธนาคารกสิกรไทย
5. ธนาคารทหารไทย 
6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
8. ธนาคารนครหลวงไทย
9. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
10. ธนาคารสินเอเซีย
11. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

นอกจากการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์แล้ว ทางภาครัฐเองยังได้ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานอีกหลายรูปแบบ อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่ได้ออกมาตรการเรื่องการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้มีมาตรการสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ สิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้วและสิทธิต่างๆ ได้หมดอายุไปแล้ว สามารถรับสิทธิใหม่ เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยจะเป็นมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีแผนจะลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่อง จักรใหม่เพื่อใช้การผลิตซึ่งก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ตลอดจนเพื่อนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการนั้น จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี ในสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 70 ของเงินลงทุน โดยหากผู้ประกอบการเหล่านั้น ตั้งใจจะลงทุนเครื่องจักรใหม่ในราคา 10 ล้านบาท ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีสูงถึง 7 ล้านบาท เป็นต้น 

ในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่า ต้องศึกษา/เตรียมข้อมูลอย่างไรจึงจะสามารถขอสินเชื่อพลังงานได้ผ่านฉลุย

----------------------------------------------------------
http://www.energysavingmedia.com


Categories: บทความ
Page: 1 2 3 4 5

“มนูญ” ชี้ พลังงานทดแทน จะเป็น New Normal
“มนูญ” ชี้ พลังงานทดแทน จะเป็น New Normal
พลังงานฉีด 6.6 หมื่นล้าน  ฝ่าวิกฤติโควิด เร่งลงทุนกระตุ้นศก.
พลังงานฉีด 6.6 หมื่นล้าน ฝ่าวิกฤติโควิด เร่งลงทุนกระตุ้นศก.
เอกชนวอนรัฐปรับผังเมืองเอื้อ’บีซีจี-โรงไฟฟ้าชุมชน’เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
เอกชนวอนรัฐปรับผังเมืองเอื้อ’บีซีจี-โรงไฟฟ้าชุมชน’เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ
โรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้า ลุ้น 17 เม.ย.นี้ประกาศซื้อไฟ
เล็งเสนอปรับแผนพีดีพี ใหม่อีกรอบ พร้อมแก้ปัญหาสำรองไฟฟ้าล้นระบบ จากผลพวงโควิด-19
เล็งเสนอปรับแผนพีดีพี ใหม่อีกรอบ พร้อมแก้ปัญหาสำรองไฟฟ้าล้นระบบ จากผลพวงโควิด-19
"พลังงาน" เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 17เม.ย.นี้
"พลังงาน" เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 17เม.ย.นี้
กพช. ไฟเขียว 4 แผนหลักด้านพลังงาน
กพช. ไฟเขียว 4 แผนหลักด้านพลังงาน
เอกชน100 รายแห่ชิง ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’เปิดรับซื้อเม.ย.
เอกชน100 รายแห่ชิง ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’เปิดรับซื้อเม.ย.
กกพ.เร่งศึกษา Sandbox  พลิกโฉมซื้อขายไฟฟ้า
กกพ.เร่งศึกษา Sandbox พลิกโฉมซื้อขายไฟฟ้า
บอร์ดอีอีซี ไฟเขียวกฟภ. ผุดโซลาร์ฟาร์ม 500 MW
บอร์ดอีอีซี ไฟเขียวกฟภ. ผุดโซลาร์ฟาร์ม 500 MW
"สนธิรัตน์" ชู 4 ทางรอดประเทศไทย สู้การเปลี่ยนแปลง
"สนธิรัตน์" ชู 4 ทางรอดประเทศไทย สู้การเปลี่ยนแปลง
กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนเต็มกำลัง
กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนเต็มกำลัง
กบง. ผ่านร่าง 4 แผนหลักด้านพลังงาน
กบง. ผ่านร่าง 4 แผนหลักด้านพลังงาน
พีดีพีใหม่ แจ้งเกิด โรงไฟฟ้าชุมชน 1.93 พันMW
พีดีพีใหม่ แจ้งเกิด โรงไฟฟ้าชุมชน 1.93 พันMW
เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’

Page: 1 2 3 4 5
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2021 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services