หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ

ตอนที่ 1 ทำความรู้จักสินเชื่อพลังงาน
16-02-2013 Views: 6112

ตอนที่ 1 ทำความรู้จักสินเชื่อพลังงานใน พ.ศ. นี้คงต้องยกให้ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงและน่าจับตามองที่สุด ธุรกิจหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและทดแทนที่นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ ประกอบการที่อยู่ในสายพลังงานอยู่แล้ว หรือนักลงทุนต่างชาติ ที่ต่างก็ให้ความสนใจอย่างมาก อย่างที่ได้เห็นข่าวการร่วมทุนก่อสร้างและดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในหน้า หนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นโอกาสของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จะเข้าไปสนับสนุนสินเชื่อเหล่านั้น

เมื่อลองดูถึง ข้อมูลการปล่อยของสินเชื่อธุรกิจพลังงานแล้วนั้น พบว่าใน 1 ปีที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ทำการปล่อยสินเชื่อไปแล้วหลายโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวงเงินระดับร้อยล้านถึงพันล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของ โครงการ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของธนาคารว่าธุรกิจพลังงานนี้เป็นธุรกิจที่มี อนาคตและคุ้มค่าต่อการลงทุน นอกจากนี้ในปี 2555 หลายธนาคารนั้นมีแผนที่จะรุกเข้าไปในธุรกิจพลังงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

โดยในระยะแรกนั้น ทางภาครัฐโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของ กระทรวงพลังงาน ในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา แหล่งพลังงานทดแทน จึงได้จัดตั้ง โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ขึ้นมา ซึ่งเป็นลักษณะของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน รวมทั้งสร้างความมั่นใจ และความคุ้นเคยให้กับสถาบันการเงินที่เสนอตัวเข้าร่วมโครงการในการปล่อยสิน เชื่อในโครงการดังกล่าวในการปล่อยสินเชื่อโดยใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่ โรงงาน อาคารและบริษัทจัดการพลังงาน แล้วกองทุนฯยังต้องการให้เน้นการมีส่วนร่วมในการสมทบเงินจาก สถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้นด้วย

โดยภาครัฐให้ความ ช่วยเหลือด้านเงินลงทุนผ่านทางธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำในระยะแรก จนเมื่อธนาคารเกิดความมั่นใจในโครงการ และมีจัดตั้งวงเงินสำหรับการปล่อยสินเชื่อพลังงานของตัวเอง กระทรวงพลังงานจึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ เป็นการช่วยเหลือทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้ไม่เป็นการแทรกแซงระบบธุรกิจของภาคการเงิน ซึ่งที่ผ่านมามีวงเงินที่สถาบันการเงินประสงค์จะปล่อยสินเชื่อด้านพลังงาน ด้วยเงินของสถาบันการเงินเองรวมประมาณ 60,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ได้มีสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมด 11 ธนาคาร ดังนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ 
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
4. ธนาคารกสิกรไทย
5. ธนาคารทหารไทย 
6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
8. ธนาคารนครหลวงไทย
9. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
10. ธนาคารสินเอเซีย
11. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

นอกจากการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์แล้ว ทางภาครัฐเองยังได้ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานอีกหลายรูปแบบ อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่ได้ออกมาตรการเรื่องการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้มีมาตรการสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ สิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้วและสิทธิต่างๆ ได้หมดอายุไปแล้ว สามารถรับสิทธิใหม่ เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยจะเป็นมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีแผนจะลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่อง จักรใหม่เพื่อใช้การผลิตซึ่งก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ตลอดจนเพื่อนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการนั้น จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี ในสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 70 ของเงินลงทุน โดยหากผู้ประกอบการเหล่านั้น ตั้งใจจะลงทุนเครื่องจักรใหม่ในราคา 10 ล้านบาท ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีสูงถึง 7 ล้านบาท เป็นต้น 

ในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่า ต้องศึกษา/เตรียมข้อมูลอย่างไรจึงจะสามารถขอสินเชื่อพลังงานได้ผ่านฉลุย

----------------------------------------------------------
http://www.energysavingmedia.com


Categories: บทความ
Page: 1 2 3 4

เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
ดึงเอสพีพี ไฮบริดค้างท่อ ร่วมวงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
ดึงเอสพีพี ไฮบริดค้างท่อ ร่วมวงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
พลังงานดัน”สมาร์ทกริด” ตั้งเป้าฮับไฟฟ้าอาเซียน
พลังงานดัน”สมาร์ทกริด” ตั้งเป้าฮับไฟฟ้าอาเซียน
'สนธิรัตน์' ลั่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องโปร่งใส
'สนธิรัตน์' ลั่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องโปร่งใส
“สนธิรัตน์”ประกาศกลางวงประชุม ฟันทิ้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายค่าหัวคิว
“สนธิรัตน์”ประกาศกลางวงประชุม ฟันทิ้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายค่าหัวคิว
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน

Page: 1 2 3 4
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2020 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services