หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: บทความ

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
22-02-2013 Views: 7224

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เพื่อ จูงใจให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เร่งลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย และของเสีย ให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้กว่า 637 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทั่วทั้งประเทศกว่า 338 แห่ง ได้แก่ โรงงานแป้ง โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช โรงงานเอทานอล โรงแรมแปรรูปอาหาร และโรงงานน้ำยางข้น เป็นต้น เพื่อนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้เป็นพลังงานทดแทน ในรูปความร้อนและไฟฟ้า

ระยะเวลา 5 ปี (ม.ค. 2551 - ม.ค. 2556)

งบประมาณ 3,982,500,000 บาท จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เจ้าของโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

วิธีการดำเนินงาน55

  • สน พ. ประกาศรับข้อเสนอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ/โรงงานเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการจัดทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย/ของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองทุนฯ จะให้เงินสนับสนุนแก่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องการลงทุนพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพในอัตรา 20% - 50% ของวงเงินลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพรวมค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบ แต่ไม่เกินวงเงินสนับสนุนสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบการแต่ละประเภท เช่น โรงงานแป้ง โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช ไม่เกิน 10 ล้านบาท โรงงานเอทานอล ไม่เกิน 20 ล้านบาท โรงงานแปรรูปอาหาร และโรงงานน้ำยางข้น ไม่เกิน 6 ล้านบาท

http://www.thaibiogas.com/

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เป้าหมายปี 2556
(ตามแผนส่งเสริมกองทุน)
ผลการดำเนินงานปี 2556 วงเงินคงเหลือ
(ล้านบาท)
(แห่ง) (ล้านบาท) ก๊าซชีวภาพ
(ล้าน ลบ.ม,/ปี)
(แห่ง) (ล้านบาท) ก๊าซชีวภาพ
(ล้าน ลบ.ม,/ปี)
1.โรงงานผลิตภัณฑ์จากแป้งเช่นแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเจ้า ฯลฯ(น้ำเสีย/กากมัน) 15 150.00 47.64 9 82.59 79.72 67.41
2.โรงงานสกัดน้ำมันพืชหรือผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์ เช่น น้ำมันปาล์ม ฯลฯ(น้ำเสีย/กากตะกอน) 11 110.00 7.18 12 113.88 45.85 -3.88
3.โรงงานเอทานอล(น้ำเสีย) 1 100.00 13.54 8 145.53 82.32 -45.53
4. โรงงานน้ายางข้น(น้ำเสีย) 5 30.00 0.90 1 0.84 0.32 29.16
5.โรงงานแปรรูปอาหาร(น้ำเสีย) 20 120.00 7.00 3 14.53 5.97 105.47
6.โรงงานอื่นๆ 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
รวม 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00


Categories: บทความ
Page: 1 2 3 4

เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง ‘นายทุนฮุบ’
ดึงเอสพีพี ไฮบริดค้างท่อ ร่วมวงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
ดึงเอสพีพี ไฮบริดค้างท่อ ร่วมวงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win
พลังงานดัน”สมาร์ทกริด” ตั้งเป้าฮับไฟฟ้าอาเซียน
พลังงานดัน”สมาร์ทกริด” ตั้งเป้าฮับไฟฟ้าอาเซียน
'สนธิรัตน์' ลั่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องโปร่งใส
'สนธิรัตน์' ลั่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้องโปร่งใส
“สนธิรัตน์”ประกาศกลางวงประชุม ฟันทิ้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายค่าหัวคิว
“สนธิรัตน์”ประกาศกลางวงประชุม ฟันทิ้งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจ่ายค่าหัวคิว
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
กฟภ.ดึงเอกชน ร่วมทุน 2.3 หมื่นล้าน โซลาร์ฟาร์ม 500 MW
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
“สนธิรัตน์”ลงพื้นที่ภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานรากแก้จน
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
'พลังงาน' จ่อออกประกาศรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่ม 'Quick win'
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
เรียกคะแนน พลิกศรัทธา “โรงไฟฟ้าชุมชน”
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
รัฐลุยโรงไฟฟ้าชุมชน 7.5 หมื่นล้าน แก้กับดักยากจน
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
กกพ. กฟผ. และ พพ. นัดถกกำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน สัปดาห์หน้า
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
รมว.พลังงาน ลุยอีสาน เร่งแจ้งเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
'โรงไฟฟ้าชุมชน' จ่อเปิดยื่น ก.พ.นี้
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
มติ กพช. ปลุกกระแสตื่นตัวโรงไฟฟ้าชุมชน
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
Biomass Expo 28 Feb - 5 Mar in Tokyo, Japan 2017
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน
นับพันคนแห่รับ”สนธิรัตน์” หนุนโรงไฟฟ้าชุมชนแก้จน

Page: 1 2 3 4
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2020 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services