หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 2

Admin


Categories: บทความ

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
22-02-2013 Views: 7024

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เพื่อ จูงใจให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เร่งลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย และของเสีย ให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้กว่า 637 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทั่วทั้งประเทศกว่า 338 แห่ง ได้แก่ โรงงานแป้ง โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช โรงงานเอทานอล โรงแรมแปรรูปอาหาร และโรงงานน้ำยางข้น เป็นต้น เพื่อนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้เป็นพลังงานทดแทน ในรูปความร้อนและไฟฟ้า

ระยะเวลา 5 ปี (ม.ค. 2551 - ม.ค. 2556)

งบประมาณ 3,982,500,000 บาท จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เจ้าของโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

วิธีการดำเนินงาน55

  • สน พ. ประกาศรับข้อเสนอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ/โรงงานเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการจัดทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย/ของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองทุนฯ จะให้เงินสนับสนุนแก่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องการลงทุนพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพในอัตรา 20% - 50% ของวงเงินลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพรวมค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบ แต่ไม่เกินวงเงินสนับสนุนสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบการแต่ละประเภท เช่น โรงงานแป้ง โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช ไม่เกิน 10 ล้านบาท โรงงานเอทานอล ไม่เกิน 20 ล้านบาท โรงงานแปรรูปอาหาร และโรงงานน้ำยางข้น ไม่เกิน 6 ล้านบาท

http://www.thaibiogas.com/

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เป้าหมายปี 2556
(ตามแผนส่งเสริมกองทุน)
ผลการดำเนินงานปี 2556 วงเงินคงเหลือ
(ล้านบาท)
(แห่ง) (ล้านบาท) ก๊าซชีวภาพ
(ล้าน ลบ.ม,/ปี)
(แห่ง) (ล้านบาท) ก๊าซชีวภาพ
(ล้าน ลบ.ม,/ปี)
1.โรงงานผลิตภัณฑ์จากแป้งเช่นแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเจ้า ฯลฯ(น้ำเสีย/กากมัน) 15 150.00 47.64 9 82.59 79.72 67.41
2.โรงงานสกัดน้ำมันพืชหรือผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์ เช่น น้ำมันปาล์ม ฯลฯ(น้ำเสีย/กากตะกอน) 11 110.00 7.18 12 113.88 45.85 -3.88
3.โรงงานเอทานอล(น้ำเสีย) 1 100.00 13.54 8 145.53 82.32 -45.53
4. โรงงานน้ายางข้น(น้ำเสีย) 5 30.00 0.90 1 0.84 0.32 29.16
5.โรงงานแปรรูปอาหาร(น้ำเสีย) 20 120.00 7.00 3 14.53 5.97 105.47
6.โรงงานอื่นๆ 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
รวม 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00


Categories: บทความ
Page: 1 2 3

Biomass Expo 6-12 September in Osaka, Japan 2016
Biomass Expo 6-12 September in Osaka, Japan 2016
โรงไฟฟ้าชุมชนคึกคัก เอกชนเล็งแจกหุ้นฟรี 20%
โรงไฟฟ้าชุมชนคึกคัก เอกชนเล็งแจกหุ้นฟรี 20%
Biomass Expo 2-4 March in Tokyo, Japan 2016
Biomass Expo 2-4 March in Tokyo, Japan 2016
รื้อเกณฑ์โรงไฟฟ้า เอื้อ‘ชุมชน’สูงสุด
รื้อเกณฑ์โรงไฟฟ้า เอื้อ‘ชุมชน’สูงสุด
โรงไฟฟ้าชุมชน ดันเงินสะพัดกว่าแสนล้าน
โรงไฟฟ้าชุมชน ดันเงินสะพัดกว่าแสนล้าน
“สนธิรัตน์” ใช้โมเดลผาปัง ดันพลังงานชุมชน
“สนธิรัตน์” ใช้โมเดลผาปัง ดันพลังงานชุมชน
โมเดลตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน คลอดกลางธ.ค.นี้
โมเดลตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน คลอดกลางธ.ค.นี้
Newenergy-news, Japan
Newenergy-news, Japan
เปิดรับฟังความเห็น 5 โมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน
เปิดรับฟังความเห็น 5 โมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน
กางโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนเจ๋ง “สนธิรัตน์” ลุ้นเกิด 250 แห่งเฟสแรก เอกชนยกมือหนุนเต็มสูบ
กางโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนเจ๋ง “สนธิรัตน์” ลุ้นเกิด 250 แห่งเฟสแรก เอกชนยกมือหนุนเต็มสูบ
TPCH เตรียมยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดภาคใต้ 36 MW พ.ค.นี้
TPCH เตรียมยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดภาคใต้ 36 MW พ.ค.นี้
บ้านปูฯ ยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้
บ้านปูฯ ยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้
สร้างสมดุลเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน
สร้างสมดุลเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน
ปลดล็อคพลังงานขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม-พลังงาน และเศรษฐกิจชุมชน
ปลดล็อคพลังงานขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม-พลังงาน และเศรษฐกิจชุมชน
ขึ้นหน้าแรกหนังสือพิมพ์เสียงอีสาน
ขึ้นหน้าแรกหนังสือพิมพ์เสียงอีสาน
3 สมาคมโรงงานน้ำตาล หนุนผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย
3 สมาคมโรงงานน้ำตาล หนุนผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย

Page: 1 2 3
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2019 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services