หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่Engมุมนักลงทุน-Investor


   Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
Categories


   Services
Gallery รวมภาพ
กระดานข่าว

  
ค้นหาข้อมูล


   Module

Online: 1

Admin


Categories: โรงไฟฟ้าชีวมวลของลูกค้า
โรงไฟฟ้า Tang Sae Yiang Green Power
08-10-2019 Views: 8014

บริษัท ตั้งแซเยี้ยง กรีนพาวเวอร์ จำกัด

Tang Sae Yiang Green Power Co.,Ltd

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 บนพื้นที่ 200 ไร่ ณ จ.ศรีสะเกษ มีกำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ เริ่มต้นจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ด้วยนโยบายผู้บริหารสมัยใหม่ ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาสูง จึงคัดเลือกบริษัท TW.TECH 1711 จำกัด ทำหน้าที่ออกแบบ และเป็นที่ปรึกษาโครงการ ในทุกขั้นตอน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากวัสดุทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ ประหยัดพลังงาน และมีเสถียรภาพสูง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเกษตรรอบพื้นที่ตั้ง และเรายังให้ความใส่ใจในกระบวนการออกแบบและการผลิตในทุกๆขั้นตอนเพื่อให้เกิดพลังงาน ที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่อยู่โดยรอบทำให้เกิดการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกๆด้าน โรงไฟฟ้าชีวมวล ตั้งแซเยี้ยง กรีนพาวเวอร์ ยังเป็นสถานประกอบการที่ ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ ทั้งโรงเรียน วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่สถานที่ศึกษาดูงาน การศึกษารูปแบบทวิภาคี และได้รับการยกย่องให้เป็นโรงงานที่สะอาด และ เป็นตัวอย่างของสถานประกอบการ เชิงสร้างสรรค์ เป็นที่ภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 'ตั้งแซเยี้ยง กรีนพาวเวอร์ ผลิตพลังงานสะอาด ลดมลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืน"
saeyiang.comCategories: โรงไฟฟ้าชีวมวลของลูกค้า
Page: 1

โรงไฟฟ้า Tang Sae Yiang Green Power
โรงไฟฟ้า Tang Sae Yiang Green Power
บริษัท เดชาไบโอกรีน จำกัด
บริษัท เดชาไบโอกรีน จำกัด

Page: 1
   คณะผู้บริหาร   ลิงค์หน่วยงานสำคัญ
http://www.eppo.go.th/
¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤

http://maxwatt.in/
TURBINE MAXWATT

http://www.camda.cc/
ESP TENGY

ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่  |  Eng  |  มุมนักลงทุน-Investor
Copyright©2021 Biomass-Consult.com / Email:
 
by North-Services